Ontwerpers Adam was founded in 1990 by Erik Hehenkamp.

For more info click

 


DISCLAIMER

Ons bureau treedt op als projectarchitect voor ondergenoemde projecten:
De interieurontwerper is Liz Muller voor Starbucks Rembrandtplein, Muller Van Tol in de projecten Fatboy, Club 11, As Restaurant en Trouw Amsterdam, Vollaerszwart voor Flex Bar en Uscha van Banning voor Wilde Zwijnen.  Lees voor meer informatie over de  projecten de COLOFON in de rechter kolom.

Foto's en tekst bij de projecten kunnen de indruk wekken dat wij de ontwerpers zijn van alle interieurs van de vermelde architectuurprojecten. Dat is niet zo. 

Foto's zijn tenzij anders vermeld van Ontwerpers Adam. 
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van Ontwerpers Adam. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website.

Ontwerpers Adam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde  informatie.

Aangezien Ontwerpers Adam op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op reacties van bezoekers komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en kunnen deze nimmer worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van de uitgever van deze website, Ontwerpers Adam.
Ontwerpers Adam behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Op alle werkzaamheden is van toepassing DNR2005, De Nieuwe Regeling 2011 voor opdrachtgevers en architecten / algemene voorwaarden van Ontwerpers A'dam.
Wanneer Ontwerpers Adam en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen.

Ontwerpers Adam en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door  Ontwerpers Adam en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.ENGLISH TEXTS ARE MADE OF TU DELFT UNIVERSITY OF ARCHITECTURE SITE TEXTSSOME TEXTS ARE CITATED OUT OF ARCHITECTURAL ARTICLES ON THE PROJECTS OF ONTWERPERS A'DAM.

 

 


PACIFIC PARC

Opdrachtgever
Koen Vollaers, Cantina Mobile BV
Huisvesting van restaurant in de westelijk kop van het Zuiveringsgebouw van  het Westergasfabriekterrein.

Projectarchitect
Erik Hehenkamp
Ontwerpperiode 2001-2003

Projectteam
Lilith van Assem

IJ KANTINE

Opdrachtgever
Stadsdeel Amsterdam Noord
Renovatie van de voormalige kantine en afbouwwerkplaats van de NDSM werf. 

Projectarchitect
Erik Hehenkamp
Projectteam:
Bart Nicolaas, Willem van Es
Ontwerpperiode
1999 - 2001

CLUB 11

Opdrachtgever
Koen Vollaers, Brian Boswijk, Cantina Mobile BV

Projectomschrijving
Tijdelijk hergebruik van de 11e verdieping van het TPG gebouw op het Oosterdok te Amsterdam. Bestemming restaurant en club.

Projectarchitect
Erik Hehenkamp
Projectteam:
Robert Schellekens, Lilith van Assem
Interieurontwerp
Studio Muller van Tol
Ontwerpperiode
2003 - 2004

KOP OOST ZUIVERINGSHAL WESTERGASFABRIEK

Opdrachtgever
Stadsdeel Westerpark en Flex
Huisvesting van club Flex Bar, in combinatie met de kantine van het Stadsdeel Westerpark Amsterdam en de vergaderruimte van het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Projectarchitect
Erik Hehenkamp
Projectteam
Robert Schellekens, Bart Nicolaas, Willem van Es
Interieurontwerp Flex Bar
Studio Vollaerszwart
Interieurontwerp stadsdeel
Ontwerpers Adam
Ontwerpperiode
2004 - 2005

TROUW AMSTERDAM

Opdrachtgever
Post CS BV

Projectomschrijving
Tijdelijk hergebruik van de drukkerij ruimte in het gebouw aan de Wibautstraat te Amsterdam waar Trouw gevestigd was. Bestemming restaurant, club en expositieruimte. 

Projectarchitect
Erik Hehenkamp
Projectteam:
Bart Nicolaas, Willem van Es, Eva Stekelenburg
Interieurontwerp
Studio Muller van Tol
Ontwerpperiode
2008 en 2011

STARBUCKS REMBRANDTPLEIN

Opdrachtgever
Starbucks Netherlands EMEA
Projectomschrijving
Inbouw van grootschalige flagshipstore in bestaand monumentaal gebouw aan het Rembrandtplein te Amsterdam.

Projectarchitect
Erik Hehenkamp
Projectteam
Bart Nicolaas, Willem van Es, Eva Stekelenburg
Interieurontwerp Liz Muller Starbucks Netherlands
Ontwerpperiode
2011


KINO ZUIDAS

Opdrachtgever
Projectbureau Zuidas, Gemeente Amsterdam
Projectomschrijving
Tijdelijk theater voor cultuur op toplocatie aan de Zuidas te Amsterdam.

In opdracht van Projectbureau Zuidas Gemeente Amsterdam.
Projectteam
Albert Hamminga, Ward Massa, Hans Jonker, Erik Hehenkamp
Ontwerpperiode
2014-2016
 

REMBRANDT IN MAGNA PLAZA AMSTERDAM
Opdrachtgever
The Complete Rembrandt
Projectomschrijving
Permanente tentoonstelling van het complete gereproduceerde oeuvre

van schilderijen van Rembrandt van Rijn op ware grootte. 
Periode
2012 
Interieurontwerp Erik Hehenkamp
Curator Ernst van de Wetering
Projectteam
Willem van Es en Erik Hehenkamp
Ontwerpperiode
2011 - 2012

 

Restaurant bellezza

ontwerp en bouwbegeleiding Erik Hehenkamp

Curator Melcher de Wind

Set decoration door Harry Ammerlaan

Ontwerpperiode 2020

 

FREE RUN HAL AMSTERDAM OOST

Free run en Trampoline hal

Initiatiefnemer Peter de Jong

Opdrachtgever Vrog BV Amsterdam

 

HYGIEAPLEIN AMSTERDAM

Ontwerp schoolplein 

i.s.m. Floor Keijzer en Anet van de Elzen

Opdrachtgever stadsdeel Amsterdam Zuid

en Geert Groote School

 

HAVENERVARINGSCENTRUM

Onderzoek naar een nieuw infocentrum als opvolger voor Futureland

Conceptontwikkeling en haalbaarheidsonderzoeken

in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam

2014 - 2015

 

MANSOUR ART CENTER

Mansour Art Center Khartoum

Building Technology Design 2015

naar ontwerp en in opdracht van Tom Postma Design

 

VAN LANSCHOT BANKIERS LAREN

Ontwerp en bouwbegeleiding verbouw 2015

in opdracht van eigenaar en verhuurder 

Brink 2 Laren